Rekrutacja

DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE
na rok szkolny 2018/2019

 

Planowane oddziały

Zasady punktacji

Terminarz rekrutacji

Siatki klas

Dzień otwarty