Planowane oddziały

 


W roku szkolny 2018/2019 IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie planuje utworzenie 8 oddziałów klas I:

 

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

A

Pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

matematyka

fizyka

informatyka

język angielski

historia i społeczeństwo

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

fizyka

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

B

Pod patronatem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

matematyka

fizyka

informatyka

język angielski

historia i społeczeństwo

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

fizyka

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki na uczelni. Ponadto młodzież bierze udział w organizowanych przez uczelnię wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi PK.

C, H

Pod patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

matematyka

geografia

język angielski

historia i społeczeństwo

geoinformatyka
(program autorski)

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

geografia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników IGiGP UJ.

D, E

Pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

biologia

chemia

język angielski

historia i społeczeństwo

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

biologia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Zajęcia mają formę wykładów i zajęć laboratoryjnych i odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych uczelni.

F

Pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

język polski

historia

język angielski

przyroda

podstawy języka łacińskiego
(program autorski)

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

historia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne. Uczniowie tej klasy uczestniczą także w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

G

Pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

przyroda

edukacja medialna
(program autorski)

język polski

matematyka

język obcy obowiązkowy

historia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w ISzA UJ oraz wspólnych projektach edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kinem studyjnym KIKA.

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski, nauczany na poziomie rozszerzonym.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).

Z uwagi na ograniczoną ilość grup danego języka, o przyjęciu do wybranej grupy decyduje ranking punktowy.