Oferta edukacyjna

 


  1. IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 planuje utworzyć następujące oddziały klasy pierwszej dla uczniów po gimnazjum:

    

   Oddział Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

   A

   pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej

   matematyka

   fizyka

   informatyka

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   fizyka

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

   B

   matematyka

   fizyka

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   fizyka

   Kształcenie fizyki wspomagane jest pokazami i doświadczeniami w uczelnianych laboratoriach. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

   C

   matematyka

   geografia

   informatyka

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   geografia

   Kształcenie geografii wspomagane jest zajęciami praktycznymi, organizowanymi przy współpracy z uczelniami Krakowa. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

   D

   pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   matematyka

   geografia

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   elementy ekonomii (program autorski)

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   geografia

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

   E

   pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

   biologia

   chemia

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   biologia

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

   F

   pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

   biologia

   chemia

   język angielski

   historia i społeczeństwo

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   biologia

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

   G

   pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

   język polski

   historia

   język angielski

   przyroda

   postawy języka łacińskiego (program autorski)

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   historia

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne. Uczniowie tego oddziału uczestniczą także w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

   H

   pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   historia

   wiedza o społeczeństwie

   język angielski

   przyroda

   edukacja medialna (program autorski)

   język polski

   matematyka

   język obcy obowiązkowy

   historia

   W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ oraz wspólnych projektach edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kinem studyjnym KIKA.

    

  2. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

   • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski, nauczany na poziomie rozszerzonym.
   • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).

    

  3. DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA (od klasy drugiej)

   • koło języka hiszpańskiego
   • podstawy języka łacińskiego
   • retoryka
   • elementy historii sztuki
   • koło politologiczne
   • grafika komputerowa