Rekrutacja do IV LO

Na dzień 07 lipca 2017 r. (piątek) w IV LO jest 12 wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje podania o przyjęcie do IV LO w rekrutacji uzupełniającej:

10 lipca 2017r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 12.00

oraz

18 lipca 2017r.  (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00

Kandydaci lub ich rodzice do podania dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych (o ile dotyczą kandydata) oraz kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do IV LO w rekrutacji uzupełniającej – 4 sierpnia 2017r o godz. 12.00.

Od 4 sierpnia 2017r. do 21 sierpnia 2017 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wtorki i czwartki w godz. 10 – 13.00 w sekretariacie szkoły).

28 sierpnia 2017r., godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do IV LO.