Planowane oddziały

 

W związku z porozumieniem między Małopolskim Kuratorem Oświaty a Prezydentem Miasta Krakowa w zakresie tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej oraz ustaleniem liczby oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, przedstawiamy aktualną ofertą  edukacyjną IV Liceum Ogólnokształcącego.

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

A

Pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

matematyka

fizyka

informatyka

język angielski

historia i społeczeństwo

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki, realizując program opracowany wspólnie z pracownikami naukowymi AGH. Część zajęć z fizyki odbywa się w pracowniach AGH.

B

Pod patronatem Politechnki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

matematyka

geografia

informatyka

język angielski

historia i społeczeństwo

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki na Politechnice Krakowskiej.

C

Pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

biologia

chemia

język angielski

historia i społeczeństwo

W ramach współpracy z UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

D

Pod patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

biologia

geografia

język angielski

historia i społeczeństwo

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w Instytucie GiGP UJ oraz mają możliwość współpracy z Kołem Geografów.

E

 

język polski

historia

język angielski

przyroda

podstawy języka łacińskiego
(program autorski)

F

Pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

przyroda

edukacja medialna
(program autorski)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w Instytucie SA UJ oraz wspólnych projektach edukacyjnych. Kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uczestnictwo w akademii filmowej „Kino z klasą” w studyjnym kinie KIKA.

Nauczanie języków obcych w IV LO

Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski, nauczany na poziomie rozszerzonym. Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup danego języka, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.