Terminarz rekrutacji

24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)  –  12 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

poniedziałki

14:00 – 16:00

Składanie „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” przez kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru.

Wniosek należy wypełnić w systemie OMIKRON, wydrukować i – podpisany przez rodzica i kandydata – złożyć w IV LO.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały we wniosku zaznaczone).

środy

14:00 – 16:00

piątki

15:00 – 17:00

Uwaga!

W dniach 05 – 12 czerwca 2017r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski od kandydatów codziennie w w następujących godzinach:

05 czerwca (poniedziałek)

06 czerwca (wtorek)

07 czerwca (środa)

08 czerwca (czwartek)

14.00 -16.00

09 czerwca (piątek)

15.00 -17.00

12 czerwca (poniedziałek)

11.00 -15.00

23 czerwca 2017 r. (piątek) – 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

SKŁADANIE POŚWIADCZONYCH KOPII DOKUMENTÓW

23 czerwca 2017 r.

piątek

11:00 – 15:00

Składanie przez kandydatów, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum za zgodność z oryginałem  kopii:

1.   świadectwa ukończenia gimnazjum

2.   zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

3.    kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych (oryginał do wglądu).

26 czerwca 2017 r. poniedziałek

10:00 – 15:00

27 czerwca 2017 r.

wtorek

10:00 – 15:00

30 czerwca 2017 r. (piątek), godz. 12:00

 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

30 czerwca 2017 r. (piątek) – 05 lipca 2017 r. (środa)

POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

30 czerwca 2017 r. piątek

12:00 – 15:00

 

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego (o ile dotyczy)

oraz

  • 2 fotografii
  • karty zdrowia
  • wydrukowanego z systemu OMIKKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” – dotyczy kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru

03 lipca 2017 r. (poniedziałek)

09:00 – 12:00

 

04 lipca 2017 (wtorek)

09:00 – 11:00

05 lipca 2017 r. środa

12:00 – 15:00

 

07 lipca 2017 r. (piątek), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, w dniach  lipca  10 – 18 lipca 2017 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.