Samorząd uczniowski

 


Skład samorządu szkolnego 2017/18

 
Przewodniczący – Konrad Kaczmarczyk kl. 3G
 
I zastępca przewodniczącego – Aleksandra Grela kl. 3E
 
II zastępca przewodniczącego – Kacper Musialik kl. 3i
 
 
Przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Krakowa – Jan Fijałkowski kl. 3i
 
 
 
 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego IV LO w Krakowie

jest pani profesor Dominika Guzik – Płuchowska

 

 

 


Działania samorządu w roku szkolnym 2017/18

 • Kiermasz podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2016/17

 • Festyn na rozpoczęcie lata
 • Działania związane z obchodami „Roku Tadeusza Kościuszki” w IV LO
 • Udział w organizacji wymian i projektów międzynarodowych
 • Utworzenie i działalność sekcji dopingu sportowego
 • Pokazowy polonez na balu studniówkowym
 • Walentynki: poczta walentynkowa i kiermasz smakołyków
 • Kiermasze ciast podczas zebrań z rodzicami
 • Utworzenie i dzałalność szkolnej reprezentacji cheerleaderek
 • Świąteczna dekoracja szkoły
 • Świąteczne akcje charytatywne – „Świąteczna paczka”
 • Współorganizacja turnieju sportowego między IV i VI LO
 • Mikołajki
 • Współpraca  w zakresie informowania uczniów o stanie zanieczyszczenia powietrza  w Krakowie
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone intensywną kampanią wyborczą i debatą kandydatów
 • Andrzejki
 • Współpraca z biblioteką w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Akcja „Bluzy IV LO”
 • Zdjęcia klasowe i grupowe
 • Wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Krakowa
 • Całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz Lenki Cholewy
 • Kiermasz podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2015/16

 • Całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz Lenki Cholewy
 • Udział w pracach Młodzieżowej Rady Krakowa
 • Współorganizacja Jarmarku średniowiecznego
 • Ankieta na temat kryteriów oceny zachowania
 • Udział w Dniu Otwartym szkoły (prezentacja i poczęstunek)
 • Organizacja sesji fotograficznej uczniów klas trzecich do dodatku „Maturzysta” Gazety Krakowskiej
 • Walentynki
 • Akcja „Szlachetna Paczka”
 • Świąteczny Kiermasz Smakołyków
 • Szkolne Mikołajki
 • Świąteczna dekoracja szkoły
 • Akcja „Bluzy IV LO”
 • Wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Krakowa
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Kiermasz  podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2014/2015

 • Całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji Kropla Nadziei i Lenki Cholewy
 • Promocja projektu na rzecz IV LO zgłoszonego do akcji „Budżet obywatelski”
 • Udział w Turnieju Sportowym Samorządów Uczniowskich
 • Udział w Dniu Otwartym szkoły
 • Wielkanoc w szkole – życzenia świąteczne
 • Organizacja sesji fotograficznej uczniów klas trzecich do dodatku „Maturzysta” Gazety Krakowskiej
 • Współorganizacja wieczoru artystycznego „Nad dachami Podgórza”
 • Walentynki
 • Tłusty Czwartek – sprzedaż pączków na rzecz Fundacji Kapucyni i Misje
 • Udział w organizacji wystawy „Polska szopka Bożonarodzeniowa w twórczości artystów ludowych”
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka
 • Andrzejki
 • Udział w debacie „Kraków dla młodzieży” z kandydatami na Prezydenta miasta Krakowa
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Kwesta na renowację nagrobków na Nowym Cmentarzu Podgórskim
 • Konkurs na projekt bluzy z logo szkoły
 • Powołanie przedstawiciela i udział w pracach Młodzieżowej Rady Krakowa złożonej z delegatów samorządów uczniowskich krakowskich szkół
 • Kiermasz podręczników