Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W Krakowie jest wiele miejsc związanych z osobą Tadeusza Kościuszki – patrona naszej szkoły. Nie o wszystkich jednak wiedzą mieszkańcy miasta i okolic. Wśród nich nie ma jednakże uczniów Czwórki, którzy dzięki wyjściu programowemu „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie” – jakie miało miejsce 12 maja 2017  –  świetnie orientują się, które krakowskie obiekty przypominają nam o patriotycznej działalności Naczelnika.

Młodzież naszego liceum, mimo niesprzyjającej pogody, przeszła chętnie trasą obejmującą ważne historycznie miejsca związane z Kościuszką: Kaplicę Loretańską, dawną „Basztę Kościuszki” (róg ulic Podwale i Studenckiej), ulicę Szewską, płytę pamiątkową na Rynku Głównym, Szarą Kamienicę, Kościół Mariacki, ulicę Floriańską i mury floriańskie oraz Kościół św. Floriana.

Wyjście programowe, w którym uczestniczyły klasy 1A, 1C, 1D, 1H i 1i było częścią dużego projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły”, który realizowany jest w bieżącym roku w związku z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki oraz 125-leciem IV LO w Krakowie.