Ślubowanie klas pierwszych

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej 13 października 2014 w obecności zaproszonych rodziców uczniowie klas pierwszych złożyli uroczysty akt ślubowania na sztandar szkoły.
Rotę ślubowania odczytała Magdalena Wilk uczennica klasy III I stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Zgromadzeni uczniowie reprezentowani byli przez przewodniczących klas, którzy ślubowali na sztandar szkoły miłość Ojczyźnie, hołd biało-czerwonej i zachowanie postawy godnej Kościuszkowców.