Smutna wiadomość

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 października 2021 roku, zmarła w Chicago Śp. Barbara Billik, nauczycielka geografii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w latach 1976 – 1982, współzałożycielka i aktywna działaczka NSZZ Solidarność.

Nauczycielka  o wielkim sercu, szanowana i kochana przez młodzież. Oddana swojemu powołaniu i pedagogicznej misji, z łatwością wzbudzała sympatię i uznanie swoich podopiecznych.

W latach rodzącej się Solidarności Barbara Billik była założycielką Regionu Małopolska NSSZ Solidarność, reprezentując środowisko oświaty w Krakowie. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracowała w strukturach związku biorąc także udział w strajku protestacyjnym w Hucie im. Lenina w 1981 roku podczas stanu wojennego. Po rozbiciu strajku została aresztowana i internowana. Po tym zdarzeniu nie mogła już wrócić do macierzystej szkoły. Została pozbawiona możliwości kontynuowania pracy.

W lipcu 1982 roku wyemigrowała do USA, gdzie przez wiele lat prowadziła aktywną działalność na rzecz Solidarności i Konfederacji Polski Niepodległej. Nieugięta w swojej patriotycznej postawie, niestrudzona w działaniach na rzecz Polski i Polonii amerykańskiej, żyła poza Ojczyzną aż do śmierci.

Za swoje bohaterskie działania na rzecz niepodległości kraju została upamiętniona wpisem Jej biogramu w Encyklopedii Solidarności. T.3, Opozycja w PRL w latach 1976-1989, wydanej przez IPN.

Pamięć o Barbarze Billik, o Jej dokonaniach i wielkim sercu pozostanie z nami na zawsze.

Dyrekcja i Pracownicy IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie