Spotkania z teatrem

Nasze liceum aktywnie uczestniczy w Klubie Wyspiańskiego, czyli propozycji skierowanej przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie do młodzieży krakowskich liceów – jej celem jest kształtowanie przyszłych elit kulturalnych naszego miasta, regionu i kraju. Jednym z działań realizowanych w ramach Klubu jest udział uczniów naszej szkoły w spektaklach Teatru i spotkaniach z aktorami. 14 listopada 2019 r. młodzież klas 1B, 1Ag i 1Hg oglądnęła sztukę „Hamlet” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Reżyser zaproponował nowoczesne odczytanie dzieła Szekspira nawiązując do problemów z jakimi zmagają się współcześni ludzie – dzięki temu podkreślił uniwersalne przesłanie dylematów Hamleta. Wielką wartością dodaną była możliwość uczestniczenia przez uczniów w dyskusji, w której mogli podzielić się swoimi wrażeniami po obejrzeniu sztuki, przedstawić własną interpretację i zadać pytania aktorom występującym w spektaklu. Aktywny udział w tej rozmowie brali również uczniowie naszej szkoły.
Wspólne wyjścia kilku klas na spektakle to jednak nie jedyna aktywność w ramach Klubu Wyspiańskiego. W naszym liceum prężnie działa międzyoddziałowa grupa pasjonatów teatru, którzy pod opieką prof. Karoliny Kniotek uczestniczą w dodatkowych spotkaniach i warsztatach teatralnych. Mają oni okazję pogłębiać na nich swoją wiedzę o teatrze i jego historii, ale także zaznajomić się w praktyce z pracą aktorów i działalnością teatru „od kuchni”. Mogą również porozmawiać o roli teatru w kulturze z prowadzącymi Klub Wyspiańskiego – dyrektorem Teatru im. Słowackiego Krzysztofem Głuchowskim oraz prof. Piotrem Augustyniakiem, filozofem i gospodarzem spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia”.