Święto Narodowe Trzeciego Maja

28 kwietnia 2017 obchodziliśmy w szkole Święto Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Konstytucja nazwana oficjalnie USTAWĄ RZĄDOWĄ była drugą konstytucją w świecie po amerykańskiej i pierwszą w Europie. Wprowadzała zasadę zwierzchności narodu i podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

W ramach obchodów święta prof. Robert Pletnia wygłosił dla uczniów klas pierwszych wykład multimedialny na temat „Znaczenie Konstytucji 3 maja dla polskich tradycji demokratycznych”.