Szkolne plany nauczania klas I – III trzyletniego liceum

 Klasy I

Klasy II

Klasy III