Szkolne plany nauczania klas drugich

 


 

KLASA A Patronat AGH

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

3

5

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

4

4

12.

Matematyka

4

6

6

13.

Informatyka

1

4

2

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

2

2

 

RAZEM: 1-17

30

32

29

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki w ramach patronatu


 

KLASA B Patronat PK

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

3

5

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

4

4

12.

Matematyka

4

6

6

13.

Informatyka

1

4

2

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

2

2

 

RAZEM: 1-17

30

32

29

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki w ramach patronatu


 

KLASA C

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

3

5

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

4

4

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

4

6

6

13.

Informatyka

1

4

2

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

2

2

 

RAZEM: 1-17

30

32

29


 

KLASA D Patronat UJ

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

4

4

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

6

4

10.

Chemia

1

5

5

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

3

1

 

RAZEM: 1-17

30

32

29

 

Dodatkowe zajęcia z biologii w ramach patronatu


 

KLASA E

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

4

4

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

6

4

10.

Chemia

1

5

5

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

3

1

 

RAZEM: 1-17

30

32

29


 

KLASA F Patronat UJ

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

4

4

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

5

5

9.

Biologia

1

6

4

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

3

1

 

RAZEM: 1-17

30

32

29


 

KLASA G

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

5

8

7

2.

Język angielski

3

5

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

5

3

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Przyroda

 

2

2

18.

II przedmiot uzupełniający:

Podstawy języka łacińskiego

 

2

2

 

RAZEM: 1-18

30

32

29


 

KLASA H Patronat UJ

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

4

4

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

5

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

4

3

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

   

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający

Przyroda

 

3

1

18.

II przedmiot uzupełniający:

Edukacja medialna

 

2

1

 

RAZEM: 1-18

30

32

29


 

KLASA I

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

4

4

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

4

3

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

5

4

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

3

3

4

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

3

1

18.

II przedmiot uzupełniający:

Matematyka stosowana

 

2

2

 

RAZEM: 1-18

30

32

29


 

KLASA J

L.p.

Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski

3

5

4

3.

Język II obcy nowożytny

3

3

3

4.

Wiedza o kulturze

1

   

5.

Historia

2

   

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

   

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

8.

Geografia

1

5

4

9.

Biologia

1

   

10.

Chemia

1

   

11.

Fizyka

1

   

12.

Matematyka

4

7

8

13.

Informatyka

1

   

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

16.

Godzina z wychowawcą

1

1

1

17.

I przedmiot uzupełniający:

Historia i społeczeństwo

 

2

2

18.

II przedmiot uzupełniający:

Geoinformatyka

 

2

 
 

RAZEM: 1-18

30

32

29