Rok Tadeusza Kościuszki w IV LO

 

Święto Szkoły

23 marca 2017 w reprezentacyjnej sali Kina Kijów odbyła się uroczystość Święta Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. W tym roku obchody przyjęły szczególną formę ze względu na przypadające w 2017 r. 125-lecie szkoły oraz 200-setną rocznicę śmierci Naczelnika (międzynarodowy Rok Tadeusza Kościuszki). W wydarzeniu brała udział cała społeczność szkoły – dyrekcja, grono pedagogiczne, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie. Swoją obecnością uświetnili je także zaproszeni Goście wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki w IV LO, przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz absolwenci szkoły.

Gościem specjalnym i współtwórcą uroczystości była Pani Barbara Wachowicz, autorka biografii słynnych Polaków, wybitna znawczyni biografii Kościuszki, autorka wielu publikacji i wystaw a zarazem wielka przyjaciółka naszej szkoły.

Relacja

 

Śladami Patrona

W dniach od 13 do 18 marca 2017 grupa 52 uczniów naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w tygodniowym wyjeździe do Szwajcarii. Takie przedsięwzięcie organizowane było w naszym liceum po raz pierwszy – w ramach projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki”. Podążaliśmy więc śladami naszego Patrona, który spędził w Szwajcarii ostatnie lata swojego życia.

Zanim dotarliśmy do kraju Helwetów, zwiedziliśmy malowniczą Pragę: podziwialiśmy m.in. Hradczany, Most Karola i Rynek Staromiejski. Po nocnym przejeździe przez Niemcy obudziliśmy się w Szwajcarii, gdzie pierwszego dnia (zaraz po zakwaterowaniu) udaliśmy się do Zuchwil, by złożyć wieniec przy pomniku grobowym naszego Patrona. Następnie wyruszyliśmy w drogę do Solothurn. Miasteczko to było jednym z ważniejszych celów naszego wyjazdu, ponieważ niegdyś mieszkał w nim Tadeusz Kościuszko. Obecnie w Jego mieszkaniu znajduje się muzeum, które mieliśmy okazję zwiedzić. Oglądana ekspozycja pozwoliła nam jeszcze dokładniej poznać historię Naczelnika.

 Kolejny dzień pobytu spędziliśmy w Genewie, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, po której oprowadzili nas pracujący tam polscy fizycy. Byliśmy zafascynowani informacjami, dotyczącymi Wielkiego Zderzacza Hadronów i badań naukowców. Niejeden z nas chciałby w przyszłości pracować w CERN – ie.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy Muzeum Polskie w Rapperswilu, miejsce szczególnie ważne dla Polaków. Podziwialiśmy także rwące wodospady na Renie.

Wycieczka ta była niezwykłym przeżyciem, które pozostawi trwały ślad w pamięci każdego z nas. Przybliżyła nam sylwetkę Patrona szkoły oraz sytuację szwajcarskiej Polonii. Mamy nadzieję, że jesteśmy pierwszym, lecz nie ostatnim rocznikiem, który wyruszył do Szwajcarii śladami Tadeusza Kościuszki.

 

Konkurs translatorski

W tym roku konkurs translatorski miał odmienną niż dotychczas formułę i był związany z Rokiem Kościuszkowskim. Zamiast poezji uczniowie zmagali się z tekstem prozatorskim, tj. listem Thomasa Jeffersona do Tadeusza Kościuszki. W konkursie wzięło udział 18 osób i po raz pierwszy zawody odbywały się na terenie szkoły 7 marca 2017. Choć mogłoby się wydawać, iż tłumaczenie prozy jest o wiele prostsze niż przekład wiersza, list prezydenta Jeffersona okazał się dla naszych uczniów nie lada wyzwaniem. Gratulujemy osobom, które najlepiej sprostały temu zadaniu:

 • I miejsce        –   Stanisław Górski kl.1a
 • II miejsce       –   Jan Pierzchała kl. 2a
 • wyróżnienie  –   Jakub Bartoszewicz kl.1a

 

Konkurs   „Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”

3 marca 2017 odbył się finał Konkursu Historycznego „Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”. Przystąpiło do niego 6 uczestników wyłonionych w rozegranych poprzedniego dnia pisemnych eliminacjach. Pierwsza część finałowych zmagań polegała na rozwiązaniu quizu na platformie Kahoot.com., przygotowanego przez prof. Roberta Pletnię entuzjastę nowoczesnych technologii w edukacji.  

W czasie drugiej, ustnej części finału uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Dzięki temu można było sprawdzić zarówno wiedzę merytoryczną zawodników, jak również umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, które oceniało jury w składzie: dyrektor Henryk Pamuła oraz nauczyciele historii: profesorowie Aleksandra Tyrańska i Robert Pletnia.

Laureatami konkursu zostali:

 • Kinga Malinowska z 2i  – 1 miejsce
 • Jacek Erb z 3d – 2 miejsce
 • Piotr Gąsior z 2g  – 3 miejsce
 • Łucja Sosin z 2h i Kamil Marciniak z 1g – wyróżnienia

Gratulacje!

 

Tadeusz Kościuszko na tle swojej epoki

W ramach realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły” wpisującego się w działania związane z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki, 27 lutego 2017 odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Tadeusz Kościuszko na tle swojej epoki”.
Uczestnikami debaty byli wybitni historycy, specjaliści historii XIX wieku z Polskiego Towarzystwa Historycznego – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ), dr Konrad Meus (UP). Obecni w trakcie dyskusji byli też: prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (UJ, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), jak również prof. dr hab. Stanisław Sroka (UJ) i dr Mateusz Wyżga (UP).

W debacie w sposób czynny uczestniczyli uczniowie IV LO z klas 1G, 2G, 2H (klasy z rozszerzonym programem historii) oraz  zainteresowani historią uczniowie z innych klas, którzy zadawali uczestnikom debaty pogłębione pytania dotyczące szeroko rozumianej działalności Tadeusza Kościuszki. Przebieg dyskusji był bardzo żywy, wypowiedzi historyków niezwykle wyczerpujące, świadczące o tym, że Patron naszej szkoły Tadeusz Kościuszko to postać, która jeszcze do dziś wzbudza emocje, fascynuje, którą należy postrzegać wieloaspektowo. Uczestnicząca w debacie młodzież dawała liczne dowody znajomości problematyki poruszanych zagadnień. Nadmienić wypada, że uczniowie byli do debaty znakomicie przygotowani a prowadząca Gabriela Klimczyk z kl. 1G wykazała się dużym talentem i profesjonalizmem. Całość przedsięwzięcia przygotowali historycy z naszej szkoły – prof. Aleksandra Tyrańska i prof. Robert Pletnia.

Można z powodzeniem stwierdzić, że debata „Tadeusz Kościuszko na tle swojej epoki” to sukces nie tylko jako przedsięwzięcie historyczne, ale też dydaktyczno – wychowawcze.

 

Tadeusz Kościuszko na kartkach pocztowych

15 lutego 2017 w auli IV LO w obecności uczniów klas 1C, 1E i 1G odbył się wernisaż wystawy „Tadeusz Kościuszko na zabytkowych kartkach pocztowych”. W uroczystym otwarciu wzięli udział Prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie pan Tomasz Bartłomiej Otrębski oraz Wiceprezes Fundacji pan Robert Springwald. Przedstawili oni najciekawsze eksponaty pochodzące ze zbiorów fundacji. Wśród nich znalazły się przede wszystkim zabytkowe kartki pocztowe z wizerunkami Kościuszki, a ponadto kopia szabli Naczelnika, jego portrety i inne pamiątki. Ekspozycję można oglądać do końca lutego, organizacją zwiedzania zajmują się autorzy wystawy prof. Aleksandra Tyrańska i prof. Robert Pletnia.

 

Wykłady „Fenomen Kościuszki”

W ramach obchodów Roku Kościuszki, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z Komitetem Kopca Kościuszki organizuje cykl odczytów w Galerii Malarstwa Narodowego w Sukiennicach pod ogólnym tytułem FENOMEN KOŚCIUSZKI. Wykłady będą głoszone w Sali Hołdu Pruskiego przed obrazem Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami” o godz. 18.00 w następujących terminach:

 • 2 lutego 2017: prof. Franciszek Ziejka „Kościuszko do całego świata należy”
 • 2 marca 2017: prof. Tomasz Gąsowski, ,,Kościuszko – przyjaciel  Wolności”
 • 13 kwietnia 2017: prof. Michał Baczkowski, ,,Armia powstańcza Tadeusza Kościuszki”
 • 25 maja 2017: dr hab. Krzysztof Wielgus,  ,,Tadeusz Kościuszko  inżynier wojskowy dwóch kontynentów”
 • 1 czerwca 2017: kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Piotr Hapanowicz ,,Szwajcarskie lata Kościuszki, 1815 – 1817″.

Po wakacjach wykłady zostaną wznowione i będą trwały do stycznia 2018 r.  Serdecznie zapraszamy. WSTĘP  WOLNY.

 

 

Konkursy poświęcone Tadeuszowi Kościuszce

Dyrekcja IV LO zachęca wszystkich uczniów do udziału w konkursach poświęconych patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce.

Do 27 stycznia 2017 r. można zgłosić swój udział w konkursie historycznym „Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”. Przeprowadzany on będzie w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Zapisy przyjmują i zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Kolejny konkurs nosi tytuł: „Napisz list do Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły”. Termin składania prac upływa 3 marca 2017 r. Prace przyjmują i służą pomocą merytoryczną nauczyciele języka polskiego.

W związku z obchodami Roku Kościuszkowskiego także coroczny konkurs translatorski będzie miał nieco inną niż dotychczas formułę. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony na terenie szkoły, 7 marca 2017 r. i będzie tłumaczeniem tekstu prozatorskiego, a mianowicie listu prezydenta Thomasa Jeffersona do Tadeusza Kościuszki.  Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 1 marca 2017 r.

Regulaminy  konkursów umieszczone są poniżej oraz na tablicy poświęconej Patronowi.

Laureaci konkursów zostaną nagrodzeni podczas Święta Szkoły w dniu 23 marca 2017 r. w kinie Kijów.

 

Konkurs na list do Patrona

Konkurs Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów

 

2017 – Rok Tadeusza Kościuszki

W 2017 roku przypada 200-setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki Naczelnika insurekcji z 1794 r., bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, obywatela honorowego Republiki Francuskiej – Patrona naszej szkoły. Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która objęła patronatem obchody tej rocznicy a Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki i zwrócił się z apelem do środowisk oświatowych i młodzieży o liczny udział w tych obchodach.

W odpowiedzi na to, IV Liceum podjęło się realizacji projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły” i zaplanowało szereg różnorodnych działań organizowanych we współpracy z osobami i instytucjami związanymi z postacią Naczelnika. W ramach projektu przewidziano: wycieczki, wykłady, warsztaty historyczne, gry terenowe, konkursy, wystawy, spotkania autorskie i inscenizacje historyczne. Kulminacja wydarzeń przypadnie na jesień 2017 roku, kiedy będziemy obchodzić 125 – rocznicę założenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.