Terminarz rekrutacji

 

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) – 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 Składanie przez kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej”.

Wniosek należy wypełnić w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata złożyć w IV LO.

Wnioski można składać codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły (z wyjątkiem dni 6 – 10 maja 2019r.) lub w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały we wniosku zaznaczone).

 

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

26 kwietnia (piątek)

15:00 – 17:00

10 maja (piątek)

15:00 – 17:00

17 maja (piątek)

15:00 – 17:00

24 maja (piątek)

15:00 – 17:00

31 maja (piątek)

15:00 – 17:00

7 czerwca (piątek)

15:00 – 17:00

 

19 czerwca 2019 r. (środa) – 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

Składanie przez kandydatów, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej kopii:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

oraz

  • kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych – wpisanych na świadectwie

UWAGA! 

 w przypadku zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej bądź  tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  –  konieczny  oryginał do wglądu.

Przyjmowanie w/w dokumentów:

19 czerwca 2019 r. (środa)

12:00 – 15:00

21 czerwca 2019 r. (piątek)

10:00 – 14:00

24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

10:00 – 14:00

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

10:00 – 15:00

 

28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

28 czerwca 2019 r. (piątek) – 9 lipca 2019 r. (wtorek)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w IV LO poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

oraz

  • dwóch fotografii
  • wydrukowanego z systemu OMIKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru)
  • karty zdrowia

Przyjmowanie w/w dokumentów:

28 czerwca 2019 r. (piątek)

12:00 – 15:00

1 lipca 2019 r. (poniedziałek)

10:00 – 13:00

2 lipca 2019 r. (wtorek)

14:00 – 16:00

3 lipca 2019 r. (środa)

10:00 – 12:00

4 lipca 2019 r. (czwartek)

14:00 – 16:00

5 lipca 2019 r. (piątek)

10:00 – 12:00

8 lipca 2019 r. (poniedziałek)

10:00 – 13:00

9 lipca 2019 r. (wtorek)

10:00 – 12:00

 

10 lipca 2019 r. (środa) godz. 12:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Przyjmowanie podań w rekrutacji uzupełniającej do IV LO przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną:

11 lipca 2019 r. (czwartek) 10:00 – 14:00
16 lipca 2019 r. (wtorek) 10:00 – 14:00

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IV LO w rekrutacji uzupełniającej – 31 lipca 2019r. (środa),  godz. 12:00.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO w Krakowie przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej: 1 – 20 sierpnia 2019r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły (wtorki i czwartki, w godz. 10:00 – 14:00).

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do IV LO w rekrutacji uzupełniającej – 22 sierpnia 2019r. (czwartek), godz. 12:00.