Terminarz rekrutacji

 


 1. 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

  Składanie przez kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej”.

  Wniosek należy wypełnić w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata złożyć w IV LO.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów – jeżeli zostały we wniosku zaznaczone).

   

  Szczegółowy harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

  23 kwietnia (poniedziałek)

  13:00 – 15:00

  25 kwietnia (środa)

  13:00 – 15:00

  27 kwietnia (piątek)

  13:00 – 15:00

  9 maja (środa)

  13:00 – 15:00

  11 maja (piątek)

  13:00 – 15:00

  14 maja (poniedziałek)

  13:00 – 15:00

  16 maja (środa)

  13:00 – 15:00

  18 maja (piątek)

  13:00 – 15:00

  21 maja (poniedziałek)

  13:00 – 15:00

  23 maja (środa)

  13:00 – 15:00

  25 maja (piątek)

  13:00 – 15:00

  28 maja (poniedziałek)

  13:00 – 15:00

  30 maja (środa)

  13:00 – 15:00

  4 czerwca (poniedziałek)

  13:00 – 15:00

  5 czerwca (wtorek)

  13:00 – 15:00

  6 czerwca (środa)

  13:00 – 15:00

  7 czerwca (czwartek)

  13:00 – 15:00

  8 czerwca (piątek)

  15:00 – 17:00

  11 czerwca (poniedziałek)

  11:00 – 15:00

   

 2. 22 czerwca 2018 r. (piątek) – 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

  Składanie przez kandydatów, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii

  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  oraz

  • kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych

  Szczegółowy harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

  22 czerwca 2018 r. (piątek)

  11:00 – 16:00

  25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

  10:00 – 15:00

  26 czerwca 2018 r. (wtorek)

  10:00 – 15:00


 3. 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 12:00

  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

   

 4. 29 czerwca 2018 r. (piątek) – 9 lipca 2018 r. (poniedziałek)

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w IV LO poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  oraz

  • dwóch fotografii
  • karty zdrowia
  • wydrukowanego z systemu OMIKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru)

  Szczegółowy harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

  29 czerwca 2018 r. (piątek)

  12:00 – 16:00

  2 lipca 2018r. (poniedziałek)

  10:00 – 12:00

  3 lipca 2018r. (wtorek)

  10:00 – 12:00

  4 lipca 2018r. (środa)

  10:00 – 12:00

  5 lipca 2018r. (czwartek)

  10:00 – 12:00

  6 lipca 2018r. (piątek)

  10:00 – 12:00

  9 lipca 2018r. (poniedziałek)

  12:00 – 15:00

   

 5. 10 lipca 2018 r. (wtorek) godz. 12:00

  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w dniach: 11–18 lipca 2018 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji można uzyskać dzwoniąc pod numer (12) 656 11 96.