Terminarz rekrutacji

 


W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

 

12 sierpnia 2020 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do IV LO, poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w budynku IV LO oraz zamieszczenie  na stronie internetowej szkoły.

 

13 sierpnia 2020 r. (czwartek) – 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia dziecka do IV LO poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (o ile dotyczy danego kandydata)

oraz

 • dwóch fotografii
 • wydrukowanego z systemu OMIKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru)

 Dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy SKR:

13 sierpnia 2020 r. (czwartek)

10:00 – 16:00

14 sierpnia 2020r. (piątek)

10:00 – 15:00

17 sierpnia 2020r. (poniedziałek)

14:00 – 16:00

18 sierpnia 2020r. (wtorek)

10:00 – 15:00

 

19 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do IV LO, poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w budynku IV LO oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem 605 944 987 w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

ZAKOŃCZONA CZĘŚĆ REKRUTACJI
(część druga)
31 lipca 2020 r. (piątek) – 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

 

Zaświadczenie lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można składać osobiście w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@iv-lo.krakow.pl

 1. ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA OSOBIŚCIE możliwe jest w godzinach pracy SKR:

31 lipca 2020 r. (piątek)

12:00 – 17:00

3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

10:00 – 15:00

4 sierpnia 2020 r. (wtorek)

10:00 – 15:00

 

 1. Aby ZŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, należy przesłać skan lub czytelną fotografię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty na adres: rekrutacja@iv-lo.krakow.pl

Uwaga!

W przypadku gdy kandydat (dla którego IV LO jest szkołą pierwszego wyboru) planuje dokonanie jakichkolwiek zmian we wniosku, konieczne jest złożenie osobiście lub drogą elektroniczną (na adres: rekrutacja@iv-lo.krakow.pl) podania o anulowanie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy, celem umożliwienia kandydatowi dokonania zmian.

Podpisany przez kandydata i rodziców lub prawnych opiekunów kandydata zmieniony wniosek, należy ponownie złożyć osobiście w godzinach pracy SKR lub przesłać drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres mailowy wraz z niezbędnymi dokumentami (jeśli nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie).


(część pierwsza)
15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów, DLA KTÓRYCH IV LO JEST SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU, wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

26 czerwca 2020 r. (piątek) – 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dokumenty można składać na dwa sposoby: osobiście, w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@iv-lo.krakow.pl.

Szczegółowe informacje na temat obu sposobów składania dokumentów zamieszczone są poniżej.

 

 1. SKŁADANIE DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE

 Należy złożyć:

 • wniosek wypełniony w systemie OMIKRON, wydrukowany i podpisany przez rodzica i kandydata,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały we wniosku zaznaczone),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

oraz

 • kserokopie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych – wpisanych na świadectwie – w celu właściwego naliczenia punktów.

Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy SKR:

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

15:00 – 17:00

17 czerwca 2020 r. (środa)

15:00 – 17:00

19 czerwca 2020 r. (piątek)

15:00 – 17:00

22 czerwca2020 r. (poniedziałek)

15:00 – 17:00

24 czerwca 2020 r. (środa)

15:00 – 17:00

26 czerwca 2020 r. (piątek)

15:00 – 17:00

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

10:00 – 14:00

30 czerwca 2020 r. (wtorek)

10:00 – 14:00

1 lipca 2020 r. (środa)

10:00 – 14:00

3 lipca 2020 r. (piątek)

10:00 – 14:00

6 lipca 2020 r. (poniedziałek)

15:00 – 17:00

8 lipca 2020 r. (środa)

15:00 – 17:00

9 lipca 2020 r. (czwartek)

10:00 – 14:00

10 lipca 2020 r. (piątek)

11:00 – 15:00

 

2. PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Aby złożyć dokumenty tą drogą należy przesłać:

 • skan lub czytelne fotografie wniosku o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie rekrutacyjnym Omikron – wydrukowanego i podpisanego przez rodzica i kandydata,
 • skany dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały we wniosku zaznaczone),
 • skan lub czytelne fotografie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

oraz

 • skany lub czytelne fotografie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych –  wpisanych na świadectwie – w celu właściwego naliczenia punktów.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres: rekrutacja@iv-lo.krakow.pl

 


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych liceów ogólnokształcących przeprowadzane jest w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Cały harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny jest poniżej:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html