Wakacje w Krakowie – oferta zajęć

Jak co roku miejskie szkoły i placówki przygotowały bogatą ofertę programową dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.  Poniżej przedstawiamy propozycje młodzieżowych domów kultury, samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu oraz ofertę przygotowaną przez szkoły.

Wakacje w mieście – pismo

Wykaz szkół prowadzących akcję Lato w szkole – załącznik nr 1

Oferta podstawowa krakowskich samorządowych MDK-ów – załącznik nr 2

Oferta dodatkowa krakowskich samorządowych MDK-ów – załącznik nr 3

Wakacje na sportowo – załącznik nr 4