Wycieczka do Wiednia

W dniu 12 czerwca 2018 r. uczniowie klas 1G, 1C, 2E oraz 2D pod opieką profesorów: Jacka Opacha, Joanny Adamskiej, Dominiki Guzik- Płuchowskiej i Jadwigi Koczur wyjechali autokarem na trzydniową wycieczkę do Wiednia. W programie wyjazdu znalazło się między innymi zwiedzanie miasta z przewodnikiem, oglądanie zabytków takich jak Katedra św. Stefana czy Kościół św. Józefa z Katedrą Sobieskiego oraz podziwianie kolorowego Hundertwasserhaus.

Szczególnie ciekawymi punktami wycieczki dla biorących w niej udział uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym były wizyty w najstarszym europejskim ogrodzie zoologicznym i Muzeum Historii Naturalnej.

Najbardziej oczekiwaną częścią wyjazdu był pobyt w Parku Rozrywki i Wypoczynku na Praterze, gdzie uczestnicy wycieczki mogli wsiąść do jednego z najstarszych na świecie diabelskich młynów, a także skorzystać z wielu bardziej nowoczesnych atrakcji oferowanych przez park.