Wyjazd integracyjny klas pierwszych

W dniach 15-19 września 2014 uczniowie klas pierwszych, w dwóch turnusach, przebywali na wyjeździe integracyjnym w Muszynie Złockiem. Program pobytu uwzględniał zajęcia z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, naukę pierwszej pomocy przedmedycznej, a przede wszystkim integracyjne zajęcia sportowe i terenowe w doskonale wyposażonym i przyjaznym Ośrodku Sportu i Rekreacji Alpina Sport położonym wśród gór i lasów Beskidu Sądeckiego.