Zakończenie roku – czas podziękowań i życzeń

24 czerwca 2016 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/16. Był to dzień podziękowań i życzeń.

Pierwsze dziękczynienia za szczęśliwe zamknięcie całorocznej pracy złożyliśmy w czasie mszy świętej w kościele Ojców Redemptorystów. Kolejną okazją były spotkania uczniów z wychowawcami, którzy wręczyli świadectwa swoim wychowankom. Ale największe emocje wzbudziły spotkania całych społeczności klas pierwszych (o godz. 9.00) oraz klas drugich (o godz. 10.00). W ich obecności Dyrekcja i Nauczyciele pogratulowali tym uczniom, którzy osiągnęli szczególne sukcesy. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, zdobyli Srebrny Medal Szkoły za wybitne wyniki w nauce, wyróżnili się 100% frekwencją, zajęli wysokie miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, pracowali w samorządzie oraz w ramach stałego wolontariatu poświęcali swój czas i serce podopiecznym różnych organizacji i fundacji. Nagrodzono ponad 120 uczniów. Aplauz młodzieży był wyrazem jej uznania dla wybitnych koleżanek i kolegów.

Zakończenie tego roku było o tyle wyjątkowe, że wiązało się z zamknięciem 25 lat sprawowania funkcji Dyrektora Szkoły przez panią Elżbietę Szaban. Dlatego w czasie wspólnej uroczystości młodzież podziękowała Pani Dyrektor za Jej serce, siły i zdrowie poświęcone naszej szkole. Doceniła ogromne zaangażowanie w rzetelną edukację młodych pokoleń, w ich patriotyczne wychowanie, w budowanie szkoły bezpiecznej, życzliwej uczniom i odpowiedzialnej za wyniki pracy.

Składane w tym szczególnym dniu podziękowania łączyły się z życzeniami wspaniałych radosnych wakacji, odpoczynku i gromadzenia sił do pracy w nowym roku szkolnym.