Skip to content

Please select a nav menu

Języki obce

W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W LICEUM TRZYLETNIM

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski, nauczany na poziomie rozszerzonym. Kwalifikowanie do grup odbywa się w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W LICEUM CZTEROLETNIM

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla kontynuujących naukę (język niemiecki) oraz dla początkujących (język francuski, włoski i rosyjski).
    W miarę możliwości organizacyjnych i przy odpowiedniej liczbie chętnych może być także tworzona grupa języka niemieckiego dla początkujących. Informacja o takiej możliwości podawana jest w ofercie rekrutacyjnej na dany rok szkolny a ostateczna decyzja o utworzeniu (lub nieutworzeniu) danej grupy podejmowana po zakończonym naborze do klasy pierwszej.
  • Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tego oddziału kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obydwu języków. Podziału dokonuje się  na początku klasy pierwszej.

 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Zainteresowani uczniowie uczestniczyć w wyjściach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych, pozwalających doskonalić umiejętności językowe.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content