Skip to content

Please select a nav menu

Organizacja i godziny pracy

W roku szkolnym 2022/2023 IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie pracuje na jedną zmianę. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą się do godz. 15.40.

Uczniowie każdego oddziału większość zajęć realizują w jednej, „swojej” sali lekcyjnej. Pojedyncze lekcje odbywają się w innych salach lekcyjnych. Są to informatyka, języki obce i wybrane zajęcia (najczęściej realizowane na poziomie rozszerzonym).

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej z czytelnią oraz gabinetu pomocy przedmedycznej.

W szkole działa sklepik szkolny, który jest czynny na każdej przerwie i serwuje zimne posiłki. Działa również stołówka szkolna, gdzie można zamówić obiady.

„Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego”, obowiązujące w IV LO od 1.09.2022, dostępne są tutaj.

Zasady obsługi stron w roku szkolnym 2022/2023

  1. Sprawy administracyjne, dotyczące uczniów IV LO prowadzi sekretariat uczniowski a we wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z sekretariatem szkoły. Rodzice i inne osoby mogą kontaktować się z pracownikami sekretariatów za pomocą poczty elektronicznej iv-lo@iv-lo.krakow.pl lub lo4@mio.krakow.pl albo telefonicznie pod numerami 12 656 36 20 lub 12 656 11 96. Kontakt osobisty jest możliwy  po wcześniejszym umówieniu się. 
  2. Kontakt rodziców z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym możliwy przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez strony. Kontakt osobisty możliwy po wcześniejszym umówieniu się lub podczas zaplanowanych zebrań z rodzicami lub dni otwartych.
  1. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub osobiście w godzinach dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem. 

GODZINY OBSŁUGI STRON W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Biblioteka szkolna

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Gabinet pomocy przedmedycznej

poniedziałek, wtorek, środa, piątek

7.30 – 14.30

Sekretariat uczniowski

poniedziałek, środa, 

11.00 – 15.00

wtorek, piątek

17.15 – 12.15

czwartek

dzień bez stron

Sekretariat szkoły

poniedziałek - środa, piątek

7.00-15.00

czwartek

dzień bez stron

ROZKŁAD DZWONKÓW SZKOLNYCH

Lekcja Od godziny Do godziny Czas trwania przerwy
1. 7.30 8.15 10 minut
2. 8.25 9.10 10 minut
3. 9.20 10.05 10 minut
4. 10.15 11.00 15 minut
5. 11.15 12.00 15 minut
6. 12.15 13.00 15 minut
7. 13.15 14.00 5 minut
8. 14.05 14.50 5 minut
9. 14.55 15.40 -
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content