Skip to content

Please select a nav menu

Samorząd uczniowski

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego IV LO

Przewodnicząca – Maja Orzechowska klasa 2D 
Magdalena Piwowarczyk klasa 3B
Gabriela Stoch klasa 3E
Ernest Jaksa klasa2D
Ignacy Fiałek klasa 1F
 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest prof. Dominika Guzik – Płuchowska. Funkcję drugiego opiekuna pełni prof. Robert Pletnia.

W Samorządzie IV LO działają sekcje: fotograficzna, cheerleaderek, dopingu sportowego i organizacyjna.


Działania samorządu w roku szkolnym 2019/2020

 • akcja „Bluzy IV LO”
 • udział w międzyszkolnej akcji wymiany ubrań
 • kiermasz i poczta walentynkowa
 • współorganizacja 15. Balu Młodzieżowych Liderów Społecznych
 • świąteczna dekoracja szkoły
 • akcja charytatywna  „Świąteczna paczka” na rzecz podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
 • akcja „Gwiazdka dla zwierzaka”
 • wybory do SU, poprzedzone kampanią wyborczą i debatą kandydatów
 • współorganizacja turnieju „Dwa brzegi Wisły”
 • udział w Krakowskim Dniu Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z organizacją All In Card
 • nabór do sekcji samorządu oraz grupy rekonstrukcyjnej
 • zdjęcia klasowe
 • wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Miasta i jego działalność w radzie
 • kiermasz podręczników
 • prowadzenie mediów społecznościowych i tablicy informacyjnej samorządu

Działania  samorządu w roku szkolnym 2018/2019

 • współorganizacja dnia otwartego
 • współorganizacja Święta szkoły
 • akcja „Weź jabłko”
 • kiermasz i poczta walentynkowa
 • pokazowy polonez na balu studniówkowym
 • świąteczna dekoracja szkoły
 • akcja „Gwiazdka dla zwierzaka”
 • aranżacja szkolnej tablicy SU
 • wybory do SU, poprzedzone kampanią wyborczą i debatą kandydatów
 • współorganizacja turnieju „Dwa brzegi Wisły”
 • akcja „Bluzy IV LO”
 • wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Miasta i jego działalność w radzie
 • prowadzenie mediów społecznościowych samorządu
 • kiermasz podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2017/2018

 • maraton filmowy
 • współorganizacja Pikniku Niepodległościowego
 • udział w spotkaniu warsztatowym Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół
 • współorganizacja dnia otwartego
 • życzenia wielkanocne
 • współorganizacja Święta Szkoły
 • nabór do zespołu cheerleader’s
 • udział w wymianie z Monachium
 • walentynki
 • pokazowy polonez na na balu studniówkowym
 • świąteczna dekoracja szkoły
 • akcja „Gwiazdka dla zwierzaka”
 • współorganizacja turnieju „Dwa brzegi Wisły”
 • wybory do SU, poprzedzone kampanią wyborczą i debatą kandydatów
 • udział w projekcie polsko-izraelskim „Bliżej siebie. Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.
 • działalność sekcji dopingu sportowego (szkolny szalik, flagi i banery dla kibiców)
 • działalność reprezentacji cheerleaderek
 • inicjatywa powstania telewizji szkolnej „IV TV”
 • akcja „Bluzy IV LO”
 • wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Miasta i jego działalność w radzie
 • prowadzenie mediów społecznościowych samorządu
 • kiermasz podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2016/2017

 • festyn na rozpoczęcie lata
 • działania związane z obchodami „Roku Tadeusza Kościuszki” w IV LO
 • udział w organizacji wymian i projektów międzynarodowych
 • utworzenie i działalność sekcji dopingu sportowego
 • pokazowy polonez na balu studniówkowym
 • walentynki: poczta walentynkowa i kiermasz smakołyków
 • kiermasze ciast podczas zebrań z rodzicami
 • utworzenie i działalność szkolnej reprezentacji cheerleaderek
 • świąteczna dekoracja szkoły
 • świąteczne akcje charytatywne – „Świąteczna paczka”
 • współorganizacja turnieju sportowego między IV i VI LO
 • mikołajki
 • współpraca  w zakresie informowania uczniów o stanie zanieczyszczenia powietrza  w Krakowie
 • wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone intensywną kampanią wyborczą i debatą kandydatów
 • Andrzejki
 • współpraca z biblioteką w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • akcja „Bluzy IV LO”
 • zdjęcia klasowe i grupowe
 • wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Krakowa
 • całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz Lenki Cholewy
 • kiermasz podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2015/2016

 • Całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz Lenki Cholewy
 • Udział w pracach Młodzieżowej Rady Krakowa
 • Współorganizacja Jarmarku średniowiecznego
 • Ankieta na temat kryteriów oceny zachowania
 • Udział w Dniu Otwartym szkoły (prezentacja i poczęstunek)
 • Organizacja sesji fotograficznej uczniów klas trzecich do dodatku „Maturzysta” Gazety Krakowskiej
 • Walentynki
 • Akcja „Szlachetna Paczka”
 • Świąteczny Kiermasz Smakołyków
 • Szkolne Mikołajki
 • Świąteczna dekoracja szkoły
 • Akcja „Bluzy IV LO”
 • Wybór przedstawiciela SU do Młodzieżowej Rady Krakowa
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Kiermasz  podręczników

Działania samorządu w roku szkolnym 2014/2015

 • Całoroczna akcja „Nakrętka” – zbiórka nakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji Kropla Nadziei i Lenki Cholewy
 • Promocja projektu na rzecz IV LO zgłoszonego do akcji „Budżet obywatelski”
 • Udział w Turnieju Sportowym Samorządów Uczniowskich
 • Udział w Dniu Otwartym szkoły
 • Wielkanoc w szkole – życzenia świąteczne
 • Organizacja sesji fotograficznej uczniów klas trzecich do dodatku „Maturzysta” Gazety Krakowskiej
 • Współorganizacja wieczoru artystycznego „Nad dachami Podgórza”
 • Walentynki
 • Tłusty Czwartek – sprzedaż pączków na rzecz Fundacji Kapucyni i Misje
 • Udział w organizacji wystawy „Polska szopka Bożonarodzeniowa w twórczości artystów ludowych”
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka
 • Andrzejki
 • Udział w debacie „Kraków dla młodzieży” z kandydatami na Prezydenta miasta Krakowa
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Kwesta na renowację nagrobków na Nowym Cmentarzu Podgórskim
 • Konkurs na projekt bluzy z logo szkoły
 • Powołanie przedstawiciela i udział w pracach Młodzieżowej Rady Krakowa złożonej z delegatów samorządów uczniowskich krakowskich szkół
 • Kiermasz podręczników
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content