Skip to content

Please select a nav menu

Terminarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny w klasach I, II i III  trwa od 1.09.2022 do 23.06.2023,
w klasach IV  od 1.09.2022 do 28.04.2023

 

I okres1.09.2022  – 13.01.2023(17 tygodni)
II okres (dla klasy IV) 16.01.2023  – 28.04.2023(12 tygodni)
II okres (dla klas I, II i III) 16.01.2023  – 23.06.2023(18 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2023

 

Część pisemna 4 – 22.05.2023 
4.05.2023 (czw)język polski PP
   5.05.2023 (pt)język angielski  PP
8.05.2023 (pn)matematyka PP 
9.05.2023 (wt)język angielski PR
Część ustna  
10 – 23.05.2023język polski, języki obce nowożytne

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
 • 31.10.2022 (pn) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (1)
 • 1.11.2022 (wt) Wszystkich Świętych
 • 11.11.2022 (pt) Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2022 (pt-sob) Zimowa przerwa świąteczna
 • 6.01.2023 (pt) Święto Trzech Króli
 • 30.01 – 12.02.2023 (pn-ndz) Ferie zimowe
 • 6.04 – 11.04.2023 (czw-wt) Wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05.2023 (pn) Święto Pracy
 • 2.05.2023 (wt)  dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (2)
 • 3.05.2023 (śr) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 4 – 9.05.2023 (czw-wt) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (3-6) pisemne egzaminy maturalne
 • 8.06.2023 (czw) Boże Ciało
 • 9.06.2023 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol.  (7)
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
1.09.2022 (czw)rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 83 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
13 – 15.10.2022 (czw-sob)obchody Jubileuszu 130-lecia szkoły: ślubowanie uczniów klas I, uroczysta gala jubileuszowa, dzień otwarty szkoły dla absolwentów
17.10.2022 (pn)Dzień Papieski
 28.10.2022 (pt)rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
10.11.2022 (czw)obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2022 (wt)obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2022 (czw)uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2023 (pt)Święto Szkoły
wiosna 2023rekolekcje wielkopostne
5.04.2023 (śr)Wielkanoc w szkole
21.04.2023 (pt)obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
28.04.2023 (pt)obchody Święta Konstytucji 3 Maja
28.04.2023 (pt)zakończenie zajęć klas IV, uroczystość pożegnania absolwentów
23.06.2023 (pt)zakończenie zajęć w klasach I, II, III  
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
5.01.2023 (czw)ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I – IV
17.04.2023 (pon)ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV 
21.04.2023 (pt)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV 
12.06.2023 (pon)ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III 
15.06.2023 (czw)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III 
 
Planowane zebrania z rodzicami i dni otwarte
8.09.2022 (czw)zebrania z rodzicami uczniów klas I i II
15.09.2022 (czw)zebrania z rodzicami uczniów klas III i IV
17.11.2022 (czw) dzień otwarty dla rodziców
12.01.2023 (czw)zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
16.03.2023 (czw)zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV, dzień otwarty dla rodziców
19.04.2023 (śr)poinformowanie rodziców uczniów klasy IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

25.05.2023 (czw)

 dzień otwarty dla rodziców
13.06.2023 (wt)poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content